Φόρμα Καταχώρισης Ι.Κ.Ε.

    1. Στοιχεία Εταιρείας (παρακαλούμε εισάγεται παρακάτω τα στοιχεία της εταιρείας σας)

    2. Στοιχεία Εταιρείας Προς Δημοσίευση Άρθρου 47 Ν.4072/2012

    3. Στοιχεία Επικοινωνίας

    4. Καταχώρηση Ονόματος (domain name)
    (παρακαλούμε εισάγεται έως τρία (3) επιθυμητά ονόματα με σειρά προτεραιότητας. Θα γίνει καταχώρηση του πρώτο διαθέσιμου domain name)