Ποιοι Είμαστε

Η ihorizons είναι μια νέα εταιρεία που ιδρύθηκε από καταξιωμένα στελέχη της Πληροφορικής με κοινό όραμα και στόχο, την παροχή και προώθηση της Πληροφορικής, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του Ψηφιακού Πολιτισμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Αποστολή μας είναι να παρέχουμε πρωτοποριακές λύσεις και υπηρεσίες και να αναπτύσσουμε εξειδικευμένα επιχειρηματικά εργαλεία για τους συνεργάτες μας. Φιλοσοφία μας είναι να καλύψουμε με ολοκληρωμένες  λύσεις τις επιχειρηματικές ανάγκες των συνεργατών μας, επιδεικνύοντας στρατηγικές και προτάσεις  με τον πληρέστερο και αναλυτικότερο τρόπο. Η ihorizons δεν έρχεται απλώς να προστεθεί στην λίστα των εταιρειών Πληροφορικής. Ήρθε για να δημιουργήσει την διαφορά στο χώρο της Πληροφορικής με ενέργειες και συνεργασίες που προσδίδουν σε κάθε προϊόν και υπηρεσία προστιθέμενη αξία. Με στόχο να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας τη μεγαλύτερη δυνατή υπεραξία, ώστε να μεγιστοποιήσουν την ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησης τους, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, εξατομικευμένες λύσεις, ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις υποδομών πληροφορικής, ενοποίηση συστημάτων, μεταφορά δεδομένων, εκπαίδευση χρηστών και πλήρη τεχνική υποστήριξη. Η ihorizons προκείμενου να επιτύχει τους στόχους της έχει συσταθεί με γνώμονα την ταχύτητα και ευελιξία στη λήψη των αποφάσεων και ενεργειών και σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα των διαδικασιών ποιότητας ISO 9001 & 27001. Η ihorizons απαρτίζεται από στελέχη ικανά να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς, με εμπειρία, γνώση και άριστη τεχνολογική και επιστημονική κατάρτιση, ακολουθώντας ως στρατηγική ,την διάθεση για συνεργασία και στόχο να δημιουργήσει  μια ανθρώπινη σχέση με τον συνεργάτη, που να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και να αντέχει στον χρόνο. Η ihorizons έχοντας ως βασική αρχή της την προσφορά ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της. Όλα τα στελέχη μας εκπαιδεύονται διαρκώς ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις ανάγκες της αγοράς και να είναι πάντα στη διάθεση των συνεργατών μας ώστε  να λύνουν το οποιοδήποτε πρόβλημα και να προσφέρουν  τεχνικές συμβουλές. Το προσωπικό που απαρτίζει τη ihorizons εξειδικεύεται  σε ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών όπως ο τομέας των τηλεπικοινωνιών, ο τομέας του system software, ERP και των εξειδικευμένων λύσεων.