Συχνές Ερωτήσεις

Η δημοσίευση είναι υποχρεωτική είτε σε μία οικονομική εφημερίδα είτε ηλεκτρονικά. Φυσικά η πιο οικονομική λύση είναι η ανάρτηση στο διαδικτύου καθώς το κόστος δημοσίευσης στην εφημερίδα είναι μεγάλο. Μέσω του διαδίκτυο είναι πιο εύκολη η πρόσβαση από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. μπορούν να αναρτούν νόμιμα στην ιστοσελίδα τους και όχι στις εφημερίδες τις δημοσευτέες πράξεις και στοιχεία τους (π.χ. προσκλήσεις, οικονομικές καταστάσεις, ισολογισμούς κλπ).

Οι εταιρείες θα πρέπει να γνωστοποιούν κάθε φορά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα, δεδομένου ότι οι προθεσμίες που συνδέονται με τη δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα (δηλαδή των 20 ημερών πριν την συνέλευση) λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο Μητρώο (δηλαδή στο ΓΕΜΗ) την ανάρτηση στην ιστοσελίδα (δηλαδή δεν εκκινούν από την ημερομηνία της ανάρτησης). Πχ Αν μία ανάρτηση σε ιστοσελίδα γίνει τον Νοέμβριο, αλλά η γνωστοποίηση στο ΓΕΜΗ γίνει στις 15/12 και η συνέλευση συγκληθεί στις 31/12, τότε η ανάρτηση είναι εκπρόθεσμη και η συνέλευση μπορεί να πάσχει ή να προσβληθεί για ακύρωση.

Οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. μπορούν να δηλώσουν την ιστοσελίδα τους κατά την διαδικασία της αυτοαπογραφής ή να ζητήσουν την καταχώριση της ιστοσελίδας τους στο Γ.Ε.ΜΗ., που γίνεται μετά από συμπλήρωση και υποβολή αίτησης/δήλωσής τους και αφού καταβληθεί παράβολο 10,00€.

Οι δημοσιεύσεις γίνονται σε αρχεία με μορφή PDF (Portable Document Format), έτσι ώστε να διαβάζονται από όλους τους χρήστες του διαδικτύου και να προβάλονται σε όλες τις συσκευές, τους υπολογιστές και τα λειτουργικά συστήματα. Αν ο δικός σας ισολογισμός είναι σε αρχείο άλλης μορφής θα το μετατρέψουμε εμείς σε αρχείο pdf και θα το δημοσιεύσουμε.

Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να μας στείλετε τις δημοσευτέες πράξεις και τα στοιχεία σας και εμείς τα αναρτούμε στην ιστοσελίδα σας.

Εναλλαγή Περιεχομένου

Η ιστοσελίδα που θα κατασκευάσουμε και το όνομα χώρου (domain name) που θα κατοχυρωθεί για αυτήν θα ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρεία σας όπως ο νόμος ορίζει.

Η μοναδική χρέωση είναι η ετήσια συνδρομή η οποία θα πρέπει να ανανεωθεί 12 μήνες μετα. Θα λάβετε σχετικό email

Αγοράζοντας το βασικό πακέτο ιστοσελίδας, μπορείτε να δημοσιεύσετε όσους ισολογισμούς καθώς και αναρτήσεις αρχείων θέλετε. Το κόστος του βασικού πακέτου είναι 49€ ενώ περιλαμβάνει την δημιουργία της ιστοσελίδας σας, την κατοχύρωση domain name (για ένα έτος στα .eu), καθώς και την ετήσια συνδρομή φιλοξενίας και υποστήριξης. Μπορείτε να δημοσιεύσετε απεριόριστο αριθμό ισολογισμών.
Η ετήσια συνδρομή για τα επόμενα έτη παραμένει στα 49€ με ΦΠΑ.
Τέλος για τα domains με κατάληξη .gr υπάρχει επιβάρυνση +10€ . Δηλαδή 49+10=59€ για τον πρώτο έτος αλλά και για κάθε επόμενο. 
Κάθε ετήσια συνδρομή αφορά μία μόνο εταιρεία(μοναδικό ΑΦΜ)

Ασφαλώς! Αν δεν υπάρχει εταιρική ιστοσελίδα θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε (εκτός από τις ενότητες για ανακοινώσεις και ισολογισμούς) προϊόντα/υπηρεσίες, νέα/προσφορές, φόρμα επικοινωνίας, φωτογραφικό άλμπουμ κλπ(5 σε σύνολο) με επιπλέον μόλις 50€. Αν πάλι θέλετε ένα δυναμικά ιστοχώρο (CMS) πλήρως συμβατό με όλες τις συσκευές (pc, tablet, κινητά) σας ενημερώνουμε ότι οι τιμές ξεκινούν από μόλις τα 190€ καλέστε στο 2118008833 για περισσότερα.